Datenschutz-Bestimmungen

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz, a minőségi kifogások kezeléséhez

és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és

kezeljük. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót,

amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk. Kérjük ha bármilyen további kérdése

merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely)

foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) forduljon a bizalommal a kijelölt

kollégánkhoz!

Az adatok kezelője a Duna belsőépítészet Kft.

Székhelyünk 9025 Győr, Ikrényi út 2.

A céget

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be, 08-09-021332 számon

Adószámunk: 23159916-2-08

Amikor cégünkkel:

* szerződik,

* szolgáltatást vagy terméket rendel

* munkaajánlatunkra jelentkezik

* honlapunkat böngészi

előfordul, hogy személyes adatait kezeljük. Az egyes adatkezelésekről ezen tájékoztatóban
bővebben olvashat. Az adatkezelés célja, a szolgáltatás nyújtása, a számla kiállítása, a fizetés
dokumentálása, számviteli törvényeknek való megfelelés és az Önnel való kapcsolattartás.

Szerződéshez és számlázáshoz kapcsolódó adatok:
A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjuk. Ezek az
adatok lehetnek az Ön neve, címe, telefonszáma, adószáma, a vásárlás dátuma, időpontja,

vásárolt

termék vagy szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja. Az adatokat a
számviteli törvény előírásának megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás:

A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük

megosztjuk az Ön

nevét, címét, adószámát a vásárlás dátumát, időpontját, vásárolt termék vagy

szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, vételárát és a fizetés módját.

Belsőépítészeti munkáink során a szerződések teljesítéséhez szükségünk van lakásának, házának
alaprajzára. Ezeket az adatokat a szerződésekkel együtt elévülési ideig tároljuk, harmadik félnek
nem adjuk ki.

Adatkezelés referencia fényképek készítésénél és közzétételénél:

Elkészült munkáinkról, az ön hozzájárulásával közvélemény minél szélesebb körben történő
tájékoztatása céljából, fényképeket készítünk. Ezeket a fényképeket honlapunkon nyilvánosságra
hozzuk. A felvételeket kérés esetén töröljük, más esetben selejtezés nélkül megőrizzük.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés:

Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és
személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét, dátumot,

időpontot, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait. Ez
az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére töröljük
(amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba.)

Adatkezelés toborzás esetén

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, használja a nekünk megküldött
adatokat. Tesszük ezt azért, hogy Adatkezelőnél betöltendő állásra történő jelentkezését
dokumentálni tudjuk, és Ön a kiválasztási eljárásban részt tudjon venni. Ez az Adatkezelő munkaerő
felvételéhez fűződő jogos érdeke.

A következő adatokat kezeljük: az Ön nevét állandó lakcímét, tartózkodási helyét, telefonszámát,
e-mail címét, születési helyét és idejét, illetve egyéb személyes adatok, amiket velünk a jelentkezése
során megosztott. Tároljuk az Önről készült fényképet, a kísérőlevelet, önéletrajzot, pályázatot és
iskolai és egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát. Az adatokat harmadik félnek
nem adjuk ki.

A kiválasztást követően az adatokat tovább nem használjuk, de tároljuk, hátrányos
megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig. Ez a tárolás a munkaadó jogos érdeke. Az adatokat
harmadik félnek nem adjuk ki.

Tájékoztató a honlap látogatóinak:

A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban
rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég jogos érdeke.
Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük.

A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett

Google Analytics

az Ön számítógépén úgynevezett

sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait tartalmazza, ez a cég jogos
érdeke, az adatokat a Google LLC. is megkapja. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha
nem szeretné az analitikai süti elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal ezt tilthatja vagy a
google által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen

személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható

formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Ezekben az esetekben panaszával kérjük megbízott munkatársunkhoz forduljon:

Megbízott neve:

Győrffy-Domokos Szilvia

Telefonszáma:

+36 30 377 3180

E-mail címe:

office@dunaenterior.hu

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu