Adatkezelési tájékoztató 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz, a minőségi kifogások kezeléséhez 

és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és 

kezeljük. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, 

amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk. Kérjük ha bármilyen további kérdése 

merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely) 

foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) forduljon a bizalommal a kijelölt 

kollégánkhoz!

 

Az adatok kezelője a Duna belsőépítészet Kft. 

Székhelyünk 9025 Győr, Ikrényi út 2. 

A céget 

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be, 08-09-021332 számon

 

Adószámunk: 23159916-2-08

 

Amikor cégünkkel: 

* szerződik, 

* szolgáltatást vagy terméket rendel 

* munkaajánlatunkra jelentkezik 

* honlapunkat böngészi

 

előfordul,  hogy  személyes  adatait  kezeljük.  Az  egyes  adatkezelésekről  ezen  tájékoztatóban 
bővebben  olvashat.  Az  adatkezelés  célja,  a  szolgáltatás  nyújtása,  a  számla  kiállítása,  a  fizetés 
dokumentálása, számviteli törvényeknek való megfelelés és az Önnel való kapcsolattartás.  

Szerződéshez és számlázáshoz kapcsolódó adatok: 
A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjuk. Ezek az 
adatok lehetnek az Ön neve, címe, telefonszáma, adószáma, a vásárlás dátuma, időpontja, 

vásárolt 

termék  vagy  szolgáltatás  megnevezése  mennyisége,  vételára,  a  fizetés  módja.  Az  adatokat  a 
számviteli törvény előírásának megfelelő ideig tároljuk. 

 

Adattovábbítás: 

A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük 

megosztjuk az Ön 

nevét, címét, adószámát a vásárlás dátumát, időpontját, vásárolt termék vagy 

szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, vételárát és a fizetés módját.

 

Belsőépítészeti  munkáink  során  a  szerződések  teljesítéséhez  szükségünk  van  lakásának,  házának 
alaprajzára.  Ezeket  az  adatokat  a  szerződésekkel  együtt  elévülési  ideig  tároljuk,  harmadik  félnek 
nem adjuk ki. 

 

Adatkezelés referencia fényképek készítésénél és közzétételénél: 

Elkészült  munkáinkról,  az  ön  hozzájárulásával  közvélemény  minél  szélesebb  körben  történő 
tájékoztatása  céljából,  fényképeket  készítünk.  Ezeket  a  fényképeket  honlapunkon  nyilvánosságra 
hozzuk. A felvételeket kérés esetén töröljük, más esetben selejtezés nélkül megőrizzük. 

 

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés:

 

Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és 
személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét, dátumot, 

időpontot, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait. Ez 
az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére töröljük 
(amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba.)

 

Adatkezelés toborzás esetén

 

A  munkaadó,  mint  adatkezelő  a  kiválasztási  folyamat  során,  használja  a  nekünk  megküldött 
adatokat.  Tesszük  ezt  azért,  hogy  Adatkezelőnél  betöltendő  állásra  történő  jelentkezését 
dokumentálni tudjuk, és Ön a kiválasztási eljárásban részt tudjon venni. Ez az Adatkezelő munkaerő 
felvételéhez fűződő jogos érdeke.

 

A következő adatokat kezeljük: az Ön nevét állandó lakcímét, tartózkodási helyét, telefonszámát, 
e-mail címét, születési helyét és idejét, illetve egyéb személyes adatok, amiket velünk a jelentkezése 
során megosztott. Tároljuk az Önről készült fényképet, a kísérőlevelet, önéletrajzot, pályázatot és 
iskolai és egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát. Az adatokat harmadik félnek 
nem adjuk ki.

 

A  kiválasztást  követően  az  adatokat  tovább  nem  használjuk,  de  tároljuk,  hátrányos 
megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig. Ez a tárolás a munkaadó jogos érdeke. Az adatokat 
harmadik félnek nem adjuk ki. 

 

Tájékoztató a honlap látogatóinak:

 

A  honlaplátogatás  során,  a  látogatók  IP  címét  és  böngésző  ujjlenyomatát  a  szerver  naplókban 
rögzítjük,  kiberbiztonsági  célokból.  A  kiberbiztonsági  célok  megvalósítása  a  cég  jogos  érdeke. 
Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük. 

 

A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett 

Google Analytics

 az Ön számítógépén úgynevezett 

sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait tartalmazza, ez a cég jogos 
érdeke, az adatokat a Google  LLC. is megkapja. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha 
nem  szeretné  az  analitikai  süti  elhelyezését,  akkor  a  böngésző  beállításokkal  ezt  tilthatja  vagy  a 
google által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

GDPR jogok

 

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható 

formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

 

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

 

Ezekben az esetekben panaszával kérjük megbízott munkatársunkhoz forduljon: 

 

Megbízott neve:

 

Győrffy-Domokos Szilvia 

Telefonszáma: 

+36 30 377 3180 

E-mail címe: 

office@dunaenterior.hu 

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

Tel.: +36 (1) 391-1400

 

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

about_us
ABOUTUS_TITLE
ABOUTUS_DESCRIPTION